دسته های از 50 میلیون تا 100 میلیون

از-50-میلیون-تا-100-میلیون : مواردی هستن که در سایت قرار گرفتن این ویلاها و زمین های منطقه

شمال کشور که در شهرهای سرخرود محموداباد نور فریدونکنار بابلسر قرار دارد و موارد زیر قیمت منطقه شمال

میباشد این موارد در محیط بسیار ارام و دلنشین برای خانواده های پرجمعیت بسیار عالی میباشد و همچنین

دارای انشعابات اب برق گاز میباشد که مدارک سندی مثل پروانه ساخت پایان کار و سند مالکیت را داراست

 

 

 

دسته های از 50 میلیون تا 100 میلیون : مواردی هستن که در سایت قرار گرفتن این ویلاها و زمین های منطقه

شمال کشور که در شهرهای سرخرود محموداباد نور فریدونکنار بابلسر قرار دارد و موارد زیر قیمت منطقه شمال

میباشد این موارد در محیط بسیار ارام و دلنشین برای خانواده های پرجمعیت بسیار عالی میباشد و همچنین

دارای انشعابات اب برق گاز میباشد که مدارک سندی مثل پروانه ساخت پایان کار و سند مالکیت را داراست

زمین مسکونی شمال -فروش زمین محموداباد - زمین شمال
, , ,

زمین مسکونی شمال -فروش زمین محموداباد - زمین شمال

/
زمین مسکونی شمال -فروش زمین محموداباد - زمین شمال زمین مسکونی شمال …
ویلا دوبلکس - قیمت عالی - ویلا محمودآباد
زمین شهرکی - زمین مسکونی - زمین محموداباد
, , , ,

زمین شهرکی - زمین مسکونی - زمین محموداباد

/
زمین شهرکی - زمین مسکونی - زمین محموداباد زمین شهرکی - زمین مسکونی - زمین محمودابا…
آپارتمان اوکازیون - آپارتمان شهرکی آمل - آپارتمان جنگلی
, , , , , ,

آپارتمان اوکازیون - آپارتمان شهرکی آمل - آپارتمان جنگلی

/
آپارتمان اوکازیون - آپارتمان شهرکی آمل - آپارتمان جنگلی آپارتم…
فروش زمین سرخرود - زمین در سرخرود- املاک یوسفی
, , ,

فروش زمین سرخرود - زمین در سرخرود- املاک یوسفی

/
فروش زمین سرخرود - زمین در سرخرود- املاک یوسفی فروش زمین سر…
فروش زمین سرخرود - زمین در سرخرود - املاک یوسفی
, , , ,

فروش زمین سرخرود - زمین در سرخرود - املاک یوسفی

/
فروش زمین سرخرود - زمین در سرخرود - املاک یوسفی فروش زمین سر…
املاک در شمال - املاک در مازندران - زمین در شمال
, , ,

املاک در شمال - املاک در مازندران - زمین در شمال

/
املاک در شمال - املاک در مازندران - زمین در شمال اطلاعات ملک…
زمین سرخرود - خرید زمین شمال - املاک در سرخرود
, , ,

زمین سرخرود - خرید زمین شمال - املاک در سرخرود

/
زمین سرخرود - خرید زمین شمال - املاک در سرخرود اطلاعات ملک فر…
املاک در محموداباد - زمین محموداباد - زمین در شمال
, ,

املاک در محموداباد - زمین محموداباد - زمین در شمال

/
املاک در محموداباد - زمین محموداباد - زمین در شمال اطلاعات ملک …
زمین در سرخرود - زمین شمال - خرید و فروش زمین شمال
, ,

زمین در سرخرود - زمین شمال - خرید و فروش زمین شمال

/
زمین در سرخرود - زمین شمال - خرید و فروش زمین شمال اطلاعات …
زمین ساحلی سرخرود - زمین در شمال - خرید زمین احمداباد
, , ,

زمین ساحلی سرخرود - زمین در شمال - خرید زمین احمداباد

/
زمین ساحلی سرخرود - زمین در شمال - خرید زمین احمداباد اطلاعات ملک …
ویلا حومه سرخرود - خرید ویلا در شمال - ویلای شمال
, , , ,

ویلا حومه سرخرود - خرید ویلا در شمال - ویلای شمال

/
ویلا حومه سرخرود - خرید ویلا در شمال - ویلای شمال اطلاعات ملک …
زمین در محموداباد - زمین شمال - فروش زمین محموداباد
, , ,

زمین در محموداباد - زمین شمال - فروش زمین محموداباد

/
زمین در محموداباد - زمین شمال - فروش زمین محموداباد اطلاعات مل…
رهن اپارتمان شمال - اپارتمان سرخرود - رهن اپارتمان گلشهر
املاک یوسفی - زمین محموداباد - فروش زمین شمال
, , ,

املاک یوسفی - زمین محموداباد - فروش زمین شمال

/
املاک یوسفی - زمین محموداباد - فروش زمین شمال اطلاعات ملک زم…
فروش زمین محموداباد - زمین شمال - املاک یوسفی
, , , ,

فروش زمین محموداباد - زمین شمال - املاک یوسفی

/
فروش زمین محموداباد - زمین شمال - املاک یوسفی اطلاعات ملک دو قطعه ز…
فروش زمین محموداباد - زمین شمال - زمین درشمال
, , , ,

فروش زمین محموداباد - زمین شمال - زمین درشمال

/
فروش زمین محموداباد - زمین شمال - زمین درشمال اطلاعات ملک فروش زم…
زمین در محموداباد - فروش زمین شمال - زمین شمال
, , ,

زمین در محموداباد - فروش زمین شمال - زمین شمال

/
زمین در محموداباد - فروش زمین شمال - زمین شمال اطلاعات ملک …
فروش زمین شمال - زمین محموداباد - زمین شمال
, , ,

فروش زمین شمال - زمین محموداباد - زمین شمال

/
فروش زمین شمال - زمین محموداباد - زمین شمال اطلاعات ملک فروش زمین…
رهن ویلاباغی شمال - ویلاباغ سرخرود - رهن ویلاشمال
, , ,

رهن ویلاباغی شمال - ویلاباغ سرخرود - رهن ویلاشمال

/
رهن ویلاباغی شمال - ویلاباغ سرخرود - رهن ویلاشمال اطلاعات ملک…
فروش زمین مسکونی - زمین شمال - زمین در بابلسر
, , ,

فروش زمین مسکونی - زمین شمال - زمین در بابلسر

/
فروش زمین مسکونی - زمین شمال - زمین  در بابلسر اطاعات ملک زمي…
زمین در شمال - زمین محموداباد - زمین شمال
, , ,

زمین در شمال - زمین محموداباد - زمین شمال

/
زمین در شمال - زمین محموداباد - زمین شمال اطلاعات ملک زمین جن…
فروش زمین محموداباد - زمین شمال - زمین در شمال
, ,

فروش زمین محموداباد - زمین شمال - زمین در شمال

/
فروش زمین محموداباد - زمین شمال - زمین در شمال اطلاعت ملک دوپلاک …
فروش زمین شمال - زمین شمال - زمین محموداباد
, , ,

فروش زمین شمال - زمین شمال - زمین محموداباد

/
فروش زمین شمال - زمین شمال - زمین محموداباد  اطلاعات ملک زمین جنگلی محمودآباد مساحت تقریبا 1…
زمین شمال - فروش زمین شمال - زمین محموداباد
, , ,

زمین شمال - فروش زمین شمال - زمین محموداباد

/
زمین شمال - فروش زمین شمال - زمین محموداباد اطلاعات ملک زمین مسكوني در محموداباد به مساحت …
فروش زمین در شمال - زمین سرخرود - فروش زمین زیر قیمت
, , , ,

فروش زمین در شمال - زمین سرخرود - فروش زمین زیر قیمت

/
فروش زمین در شمال اطلاعات ملک زمین در سرخرود قسمت جنوبی بهترین…
ویلا شهرکی شمال -ویلا ساحلی سرخرود
,

ویلا شهرکی شمال -ویلا ساحلی سرخرود -

/
ویلا شهرکی شمال اطلاعات و شناسه ملک -این ویلای شهرکی در شهر ساحلی سرخرود…
ویلا جنگلی - ویلا در شمال - ویلا در امل
, , , ,

ویلا جنگلی - ویلا در شمال - ویلا درامل

/
ویلا جنگلی - ویلا در شمال - ویلا درامل مساحت ملک 150 متر مساحت بنا 75 متر ویل…
فروش ویلا در شمال - ویلا در محمود اباد - ویلا جنگلی
ویلا در شمال - ویلا زیر قیمت - ویلا محمود اباد
, , , ,

ویلا در شمال - ویلا زیر قیمت - ویلا محمود اباد

/
ویلا در شمال - ویلا زیر قیمت - ویلا محمود اباد مساحت ملک 20…