خریداپارتمان شمال - اپارتمان ساحلی - اپارتمان سرخرود

خریداپارتمان شمال – اپارتمان ساحلی – اپارتمان سرخرود

خریداپارتمان شمال – اپارتمان ساحلی – اپارتمان سرخرود

اطلاعات ملک

سرخرود اپارتمان ساحلی  پلاک اول واحدی با مساحت  250 متری طبقه پنجم غربی حال و پذیرایی بزرگ  3 خواب دوخواب مستر سند تک برگ اب تصفیه شده فول مبله  سقف کاذب سرایدار دار پارکینگ دارانشعابات کامل اب برق گازو… برای اطلاعات بیشتر ومشاوره رایگان تماس بگیرید 09116900093 یوسفی

قیمت متری 3.500.000 تومان

کدملک u181

 

خریداپارتمان شمال - اپارتمان ساحلی - اپارتمان سرخرود

خریداپارتمان شمال – اپارتمان ساحلی – اپارتمان سرخرود

خریداپارتمان شمال - اپارتمان ساحلی - اپارتمان سرخرود

خریداپارتمان شمال – اپارتمان ساحلی – اپارتمان سرخرود

خریداپارتمان شمال - اپارتمان ساحلی - اپارتمان سرخرود

خریداپارتمان شمال – اپارتمان ساحلی – اپارتمان سرخرود

خریداپارتمان شمال - اپارتمان ساحلی - اپارتمان سرخرود

خریداپارتمان شمال – اپارتمان ساحلی – اپارتمان سرخرود

خریداپارتمان شمال - اپارتمان ساحلی - اپارتمان سرخرود

خریداپارتمان شمال – اپارتمان ساحلی – اپارتمان سرخرود

سرخرود اپارتمان ساحلی  پلاک اول واحدی با مساحت  250 متری طبقه پنجم غربی حال و پذیرایی بزرگ  3 خواب دوخواب مستر سند تک برگ اب تصفیه شده فول مبله  سقف کاذب سرایدار دار پارکینگ دارانشعابات کامل اب برق گازو… برای اطلاعات بیشتر ومشاوره رایگان تماس بگیرید 09116900093 یوسفی سرخرود اپارتمان ساحلی  پلاک اول واحدی با مساحت  250 متری طبقه پنجم غربی حال و پذیرایی بزرگ  3 خواب دوخواب مستر سند تک برگ اب تصفیه شده فول مبله  سقف کاذب سرایدار دار پارکینگ دارانشعابات کامل اب برق گازو… برای اطلاعات بیشتر ومشاوره رایگان تماس بگیرید 09116900093 یوسفیسرخرود اپارتمان ساحلی  پلاک اول واحدی با مساحت  250 متری طبقه پنجم غربی حال و پذیرایی بزرگ  3 خواب دوخواب مستر سند تک برگ اب تصفیه شده فول مبله  سقف کاذب سرایدار دار پارکینگ دارانشعابات کامل اب برق گازو… برای اطلاعات بیشتر ومشاوره رایگان تماس بگیرید 09116900093 یوسفی